ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓHΣΗ

Ειδικεύομαι στην χορήγηση και ερμηνεία των σημαντικότερων ψυχομετρικών εργαλείων προσωπικότητας και νοημοσύνης που έχουν σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα είναι αναλυτής και εκπαιδευτής στο Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, των παρακάτω ψυχομετρικών τεστ:

ΜΜΡΙ-2: Το βασικότερο τεστ αξιολόγησης παθολογικής προσωπικότητας που έχει σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα. Χρησιμοποιείται σε όλους τους δημόσιους φορείς της χώρας μας (στρατός, αστυνομία, νοσοκομεία, υπηρεσίες υπουργείου παιδείας). Ως αναλυτής μπορώ να συντάξω το κλινικό προφίλ του εξεταζόμενου, όπως και να αξιολογήσω το προφίλ προσωπικότητας σε υποψήφιους για επίλεκτες θέσεις (δικαστικό σώμα, στρατιωτικούς, στελέχη εταιρειών). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα σύνταξης εξειδικευμένων αξιολογήσεων και για δικαστική χρήση

WISC-III: Το βασικότερο ψυχομετρικό εργαλείο αξιολόγησης νοημοσύνης παιδιών 6 έως 17 ετών. Δυνατότητα σύνταξης εξειδικευμένων αναλύσεων για νοητική στέρηση, μαθησιακές δυσκολίες, για παιδιά με νευρολογικά προβλήματα, υπερκινητικότητα κ.α. Δυνατότητα αναλύσεων και για δικαστική χρήση

WAIS-IV: Το βασικότερο ψυχομετρικό εργαλείο αξιολόγησης νοημοσύνης ενηλίκων 16 έως 90 ετών. Πλήρης ανάλυση της συνολικής γνωστικής λειτουργικότητας του ενήλικου εξεταζόμενου. Υπεύθυνος τόσο για την βασική εκπαίδευση του τεστ στην Κύπρο, όσο και για την εκπαίδευση των εξειδικευμένων χρήσεων του (αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών ενηλίκων, νευροψυχολογικές εκτιμήσεις κ.α.), Δυνατότητα αναλύσεων και για δικαστική χρήση

WPPSI-III: Το σημαντικότερο παγκοσμίως τεστ αξιολόγησης νοημοσύνης παιδιών προσχολικής ηλικίας (δυόμιση έως 7 χρονών και 4 μηνών). Πλήρης ανάλυση της συνολικής γνωστικής λειτουργικότητας του εξεταζόμενου παιδιού. Υπεύθυνος τόσο για την βασική εκπαίδευση του τεστ στην Κύπρο, όσο και για την εκπαίδευση των εξειδικευμένων χρήσεων του (αναλύσεις παιδιών με διάφορα αναπτυξιακά προβλήματα, νευροψυχολογικές εκτιμήσεις κ.α.)

RAVEN’S EDUCATIONAL: Το τεστ αυτό εκτιμά σε ένα βασικό, πρωταρχικό επίπεδο τη νοημοσύνη παιδιών ηλικίας 4 έως 12 χρόνων. Μπορεί να χορηγείται και από μη ψυχολόγους όπως λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, δασκάλους. Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του στην Κύπρο
Σε όλα τα παραπάνω βασικά ψυχομετρικά εργαλεία εκτός από την χορήγηση, ανάλυση και εξειδικευμένη διδασκαλία τους, υπάρχει και η δυνατότητα εποπτείας σε νέους χορηγητές και αναλυτές των δοκιμασιών αυτών