ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓHΣΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

Οι μελέτες μου για την Ψυχολογική Αξιολόγηση, μέσω της ανάλυσης των Ψυχομετρικών Εργαλείων, αποτελεί το βασικότερο επιστημονικό μου ενδιαφέρον. Ειδικεύομαι στην ερμηνεία των σημαντικότερων ψυχομετρικών τεστ προσωπικότητας – συμπεριφοράς καθώς και γενικής γνωστικής λειτουργικότητας – νοημοσύνης, που έχουν σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα.

Πιο συγκεκριμένα είναι αναλυτής των παρακάτω Ψυχομετρικών Κλιμάκων και Ερωτηματολογίων:

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΜΜΡΙ-2: Το βασικότερο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης παθολογικής προσωπικότητας και συμπεριφοράς που έχει σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα. Αποτελείται από 567 ερωτήσεις και η ελληνική στάθμιση του περιέχει 107 Κλινικές Κλίμακες καθώς και 10 Κλίμακες που εκτιμούν την εγκυρότητα του. Η επίδοση της κάθε Κλίμακας διαμορφώνεται από τις απαντήσεις συγκεκριμένων ομάδων ερωτήσεων και τα αποτελέσματα του, ερμηνεύονται με συνδυασμούς των επιδόσεων των Κλιμάκων του, ακτινογραφώντας έτσι, εμπεριστατωμένα και ουσιαστικά, την προσωπικότητα του εξεταζόμενου. Χρησιμοποιείται σε όλους τους δημόσιους φορείς της χώρας μας (στρατός, αστυνομία, νοσοκομεία, δικαστήρια, υπηρεσίες υπουργείου παιδείας). Ως αναλυτής μπορώ να συντάξω το κλινικό προφίλ του εξεταζόμενου, όπως και να αξιολογήσω το προφίλ προσωπικότητας σε υποψήφιους για επίλεκτες θέσεις (δικαστικό σώμα, στρατιωτικούς, στελέχη εταιρειών). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα σύνταξης εξειδικευμένων αξιολογήσεων για δικαστική χρήση

SCID-5-CV, SCID-5-PD: Η δομημένη κλινική συνέντευξη για ψυχικές διαταραχές ενηλίκων (Clinical Version – CV) και για διαταραχές προσωπικότητας (Personality Disorders – PD), αποτελεί το σημαντικότερο και πιο αξιόπιστο ψυχομετρικό μέσο για τον προσδιορισμό της ύπαρξης ή της απουσίας των διαγνώσεων ψυχιατρικών διαταραχών που προτείνει το DSM-5 (η τελευταία έκδοση του διαγνωστικού ταξινομικού συστήματος ψυχικών διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας). Η συνέντευξη αυτή επιτρέπει την συστηματική αξιολόγηση της τρέχουσας ψυχοπαθολογίας του εξεταζόμενου, με τρόπο ακριβή, αποτελεσματικό και χρήσιμο για τον εντοπισμό της ψυχικής νόσου καθώς και για τον σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης

ΤΑΤ: Η προβολική δοκιμασία θεματικής αντίληψης ενηλίκων, όπου το άτομο δέχεται αφηρημένα, ασαφή και αμφίσημα ερεθίσματα και έχει την δυνατότητα απεριόριστων απαντήσεων και αντιδράσεων. Χρήσιμη δοκιμασία για διερεύνηση ψυχοπαθολογίας καθώς και για δικαστική χρήση

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ

Σύστημα Achenbach – ΣΑΕΒΑ: Ερωτηματολόγια για γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους σχετικά με την αξιολόγηση της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος παιδιών και εφήβων, ηλικίας 6-18 ετών

CAT: Η ανάλογη με το Τ.Α.Τ. αξιολόγηση για παιδιά, όπου μπορούν να εκτιμηθούν οικογενειακά δυναμικά, κοινωνικότητα, αμυντικοί μηχανισμοί, ψυχοπαθολογία παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

WAIS-IV: Το βασικότερο ψυχομετρικό εργαλείο αξιολόγησης νοημοσύνης ενηλίκων 16 έως 90 ετών. Αυτή η ψυχομετρική δοκιμασία είναι παγκοσμίως η πλέον ενδεδειγμένη για την αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων και θεωρείται έγκυρη η χορήγηση της σε ελληνόφωνο πληθυσμό, εξαιτίας της στάθμισης και προσαρμογής της Κλίμακας αυτής στην ελληνική γλώσσα. Με τους συνδυασμούς και τις συσχετίσεις των Σύνθετων Δεικτών και των Υποδοκιμασιών της Κλίμακας WAIS-IVGR, μπορεί να αξιολογηθεί σημαντικός αριθμός γνωστικών ικανοτήτων και είναι δυνατή η εκτίμηση του συνολικού γνωστικού δυναμικού του εξεταζόμενου. Δυνατότητα σύνταξης εξειδικευμένων αναλύσεων για νοητική στέρηση, μαθησιακές δυσκολίες ενηλίκων, νευροψυχολογικές εκτιμήσεις, νοητική χαρισματικότητα κ.α. Δυνατότητα αναλύσεων και για δικαστική χρήση

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

WISC-V: Το βασικότερο ψυχομετρικό εργαλείο αξιολόγησης νοημοσύνης παιδιών 6 έως 17 ετών. Η Κλίμακα αυτή θεωρείται η καταλληλότερη παγκοσμίως για την εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών παιδιών και εφήβων των ηλικιών αυτών, αφού μετρά και αναλύει τις νοητικές τους επιδόσεις σε μεγάλο αριθμό γνωστικών ικανοτήτων και με βάσει τους συνδυασμούς των επιδόσεων στους Δείκτες και στις Υποδοκιμασίες της Κλίμακας, μας δίνει ασφαλείς πληροφορίες για το νοητικό δυναμικό του εξεταζόμενου. Η Κλίμακα WISC-VGR είναι σταθμισμένη και προσαρμοσμένη σε ελληνικό πληθυσμό, οπότε τα αποτελέσματα της είναι ασφαλή για παιδιά και εφήβους που έχουν ως μητρική τους γλώσσα την ελληνική. Δυνατότητα σύνταξης εξειδικευμένων αναλύσεων για νοητική στέρηση, μαθησιακές δυσκολίες, για παιδιά με νευρολογικά προβλήματα, υπερκινητικότητα, νοητική χαρισματικότητα κ.α. Δυνατότητα αναλύσεων και για δικαστική χρήση

WPPSI-III: Το σημαντικότερο παγκοσμίως τεστ αξιολόγησης νοημοσύνης παιδιών ηλικιών από 2 χρονών και 6 μηνών έως 7 χρονών και 4 μηνών. Η Κλίμακα αυτή είναι η πλέον ενδεδειγμένη παγκοσμίως σχετικά με την εκτίμηση των γνωστικών ικανοτήτων παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Μπορεί να αξιολογήσει πολλές πλευρές της γνωστικής λειτουργικότητας των παιδιών των ηλικιών αυτών και έχει σταθμιστεί σε ελληνόφωνο πληθυσμό, οπότε η χορήγηση της σε παιδιά με βασική τους γλώσσα την ελληνική, θεωρείται έγκυρη και αξιόπιστη. Υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης παιδιών με νευροαναπτυξιακές διαταραχές καθώς και με νοητική χαρισματικότητα

RAVEN’S EDUCATIONAL: Η Κλίμακα αυτή εκτιμά σε ένα βασικό, πρωταρχικό επίπεδο τη νοητική ικανότητα παιδιών ηλικίας 4 έως 12 χρόνων. Αποτελεί μια πρώτη, σύντομη εκτίμηση της γνωστικής λειτουργίας παιδιών των ηλικιών αυτών

Επίσης χρησιμοποιώ στην κλινική πράξη τις παρακάτω Ψυχομετρικές Δοκιμασίες:</strong>

o Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ – IV για ηλικίες 5-19 ετών
o Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Νοημοσύνης BarOn για παιδιά και εφήβους
o HCR – 20. Εκτίμηση επικινδυνότητας για την εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς ενηλίκων
o WMRS. Κλίμακα αξιολόγησης Εργαζόμενης Μνήμης σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών
o Σημαντικό αριθμό ερωτηματολογίων εκτίμησης άγχους, κατάθλιψης

Η συνεχής και εμπεριστατωμένη μελέτη της ανάλυσης των Ψυχομετρικών Εργαλείων, αποτελεί σταθερή και μόνιμη ενασχόληση μου και για ορισμένα από αυτά τα Ερωτηματολόγια και τις Κλίμακες (MMPI-2, WAIS-IV, WISC-V, WPPSI-III, RAVEN’S EDUCATIONAL), πραγματοποιώ εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε ψυχολόγους και ειδικούς ψυχικής υγείας, μέσω του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας, σε Κύπρο και Ελλάδα. Υπάρχει δε η δυνατότητα (παροχή) εποπτείας σε συναδέλφους που θέλουν να εντρυφήσουν στην μελέτη και ανάλυση των Εργαλείων αυτών