Από το 2001 είμαι μέλος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΜΕΡΙΜΝΑ, η οποία ειδικεύεται στην στήριξη ανθρώπων (ενηλίκων, παιδιών, οικογενειών) στην χρόνια ασθένεια, στην απώλεια και στον θάνατο και έχω λάβει την αντίστοιχη εκπαίδευση.
Έχω πολύχρονη εμπειρία στην αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών, και λόγω των 24ωρων εφημεριών μου στο Νοσοκομείο Νίκαιας όπου πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις απώλειας αγαπημένων προσώπων. Οι νοσοκομειακοί ψυχολόγοι έρχονται άμεσα αντιμέτωποι με τις οικογένειες και γενικά με τα κοντινότερα πρόσωπα ατόμων μετά από σοβαρά (συχνά καταληκτικά) ατυχήματα ή από οξέα καταληκτικά νοσήματα (εμφράγματα, εγκεφαλικά επεισόδια κ.α.)
Είμαι επίσης υπεύθυνος του μαθήματος «Στήριξη ατόμων και οικογενειών σε χρόνια αρρώστια και σε θάνατο» του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας