Η ψυχοθεραπευτική μου εκπαίδευση επικεντρώνεται στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία (Δίπλωμα Συνθετικής Ψυχοθεραπείας), αλλά και στην Συστημική Ψυχοθεραπεία

Η εργασία μου σε χώρους ψυχικής υγείας από το 1992 μέχρι και σήμερα μου έχει προσφέρει σημαντική εμπειρία στη διάγνωση και αντιμετώπιση ευρέως φάσματος ψυχοπαθολογικών καταστάσεων.

Ψυχοθεραπευτική – υποστηρικτική – συμβουλευτική παρέμβαση στις παρακάτω ψυχοπαθολογικές οντότητες:
Ψυχωτικές διαταραχές
Διαταραχές συναισθήματος – καταθλιπτικές διαταραχές
Αγχώδεις διαταραχές
Διαταραχές προσωπικότητας
Εκτός προβλημάτων που ανάγονται σε αμιγώς ψυχοπαθολογικό πλαίσιο, παρακολουθώ και περιπτώσεις ατόμων με οικογενειακά προβλήματα, δυσκολίες διαπροσωπικών σχέσεων, εργασιακά – κοινωνικά προβλήματα