Τα θέματα τα οποία μπορεί να απασχολούν τον ενδιαφερόμενο-πελάτη ενδεικτικά μπορεί να σχετίζονται με τις διαπροσωπικές σχέσεις, την οικογένεια, τις ασθένειες και την εργασία.
Οι ψυχολογικές υπηρεσίες που παρέχονται, πραγματοποιούνται στο χώρο της ψυχολόγου ή στο χώρο του, μέσω διαδικτύου ή κατ’ οίκον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αυτές είναι: